i2CAT en xifres


Evolució Ingressos


Evolució Despeses


Evolució Fonts Competitius


Evolució Prestació de Serveis