Perfil de contractant

CONTRACTACIONS

Persona de contacte

Flaminio Minerva
Director Oficina de Gestió de Projectes 
Adreça: Gran Capità, 2-4, Edifici Nexus I, Barcelona 
Telèfon: 93 553 25 16 
Email: flaminio.minerva@i2cat.net