ACADOM: assegurant la continuïtat assistencial domiciliària.

ACADOM: assegurant la continuïtat assistencial domiciliària.

Informacio

Descripció

Nº DE REFERÈNCIA: COMRDI15-1-0026

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte en el que es pretén facilitar la continuació assistencial en l’àrea de les teràpies de rehabilitació mitjançant la telemedicina.

Per això es desenvoluparà un sistema que tindrà trets diferencials i altament innovadors en el camp de la rehabilitació domiciliària.

Es faran servir sistemes intel·ligents, que suggereixin itineraris de teràpia i s’adaptin automàticament a l’evolució del pacient, i sistemes de reconeixement de veu. Aquestes funcionalitats són especialment complicades en el cas d’infants amb dificultats cognitives i de la parla greus degudes a patologies com el Dany Cerebral Adquirit (DCA) o amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL).

Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER (Una manera de fer Europa) amb el suport d'ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.

Innovació

El cas d’ús particular a abordar en el projecte ACA DOM, i que servirà de punta de llança per la resta de sistemes de tele - rehabilitació, és el de la rehabilitació mitjançant logopèdia per pacients pediàtrics (d’entre 4 i 11 anys) . Aquest sistema s’acompanyarà de solucions dirigides a pacients per ajudar -los en l’autogestió de la seva salut, i a professionals per a fer més eficient la gestió de pacients.

La solució proposada comptarà amb 2 trets diferencials i altament innovadors en el camp de la rehabilitació domiciliària:

  • L’ús de sistemes intel·ligents d’adaptació de la teràpia al cas particular de cada pacient i a la seva evolució.
  • Sistemes de reconeixement de veu, especialment complicats tècnicament en el cas dels infants amb certes patologies com Dany Cerebral Adquirit, Paràlisis Cerebrals, Trastorns del Llenguatge, Retràs Cognitiu, o altres.
Beneficis

El projecte mira a tenir un impacte decisiu ja sigui:

Per als pacients i famílies:

  • Millora de l’adherència a la teràpia: Convertir la teràpia en un “joc” amb objectius mesurables estimula l’usuari a assolir les seves metes, aconseguint una taxa més elevada d’acompliment de la teràpia. Aquest concepte és especialment important en el cas de pacients amb deteriorament cognitiu o trastorns d’atenció i comprensió oral i escrita.
  • Teràpia personalitzada: Alta personalització de la teràpia a les necessitats de cada pacient (exercicis “ecològics”), gràcies a la varietat d’exercicis , a la seva adaptabilitat gràcies a la definició de certs paràmetres segons pacient i a les dades obtingudes de la seva realització.
  • Millors resultats i experiència del pacient: Superar les limitacions actuals de temps i desplaçaments de les visites presencials i facilitar la realització de la teràpia de manera autònoma. 

També facilitarà i optimitzarà les tasques dels professionals, ja que els permetrà:

  • Disposar d’un seguiment més continu i una gestió més eficient sobre els pacients i la seva activitat.
  • Obtenir informació fiable sobre el resultat i desenvolupament de la teràpia feta en remot.
  • Obtenir dades clíniques de qualitat per a estudis de investigació.
Entitats

Duració: 
10/2016 a 04/2019
Finançament: 
Pressupost: 
631.792,12€