CONTENT

Convergence of Wireless Optical Network and IT Resources in Support of Cloud Services

Informacio

Descripció

El projecte està completament enfocat a desenvolupar tecnologies punt-a-punt de nova generació per tal de suportar la Internet del Futur. En aquest sentit, el model proposat està basat en el paradigma d’Infraestructura com a Servei (IaaS), i proveeix d’una plataforma tecnològica que interconnecta recursos IT distribuïts capaços de l’aprovisionament d’un ampli marc de serveis al núvol. La solució integra la xarxa d’accés, basada en tecnologies sense fils (Wi-Fi i LTE), amb la xarxa òptica metropolitana, basada en tecnologies WDM, que conté als extrems els diferents recursos IT. El concepte de virtualització inclòs al projecte permetrà la compartició de recursos entre diferents operadors virtuals, així com també introduirà nous models de negoci i l’aparició de noves oportunitats d’explotació sobre els diferents recursos considerats. El principal objectiu del projecte consisteix en oferir una infraestructura de xarxa a un preu racionalitzat que estigui adequada per suportar els diferents serveis al núvol, incloent l’accés als mateixos des de tecnologies sense fils, al mateix temps que considera l’eficiència energètica de la solució.

El projecte s’ha iniciat al novembre de 2012. Les primeres activitats han estat centrades en l’anàlisi dels diferents requeriments, tant tècnics com de negoci, que ha d’assolir la solució proposada. A més, s’ha iniciat la definició d’un innovador model de negoci que inclou serveis punt-a-punt unificats sobre els diferents dominis tecnològics.

Innovació

CONTENT defineix i desenvolupa diferents mecanismes que permeten virtualització unificada d’elements de xarxa de diferents tecnologies i, al mateix temps, permeten la integració d’aquests amb els elements del núvol per tal de facilitar l’aprovisionament de diferents serveis. L’orquestració de serveis de xarxa sense fils amb serveis de xarxa òptica metropolitana esdevé un dels elements d’innovació clau per a la realització del projecte.

Beneficis

El projecte aportarà nous models de negoci, que permetran als proveïdors d’infraestructura i als diferents operadors virtuals explotar de manera innovadora els diferents recursos i serveis que ofereixen mitjançant la integració i virtualització de segments de xarxa tecnològicament disjunts.

Entitats
  • Juniper (coordinador)
  • Athens Institute of Technology
  • i2CAT
  • University of Bristol
  • Nextworks
  • University of Thessaly
  • Primetel
Àrea: 
Duració: 
11/2012 a 10/2015
Finançament: 
European project FP7
Pressupost: 
2.011.130 €
Coordinador: