Esencial Tablet

Informacio

Descripció

Des del mes de març de 2012, el Departament d'Innovació d'Orange Espanya està desenvolupant l'aplicació Esencial Tablet, dins de la línia de productes Orange HealthCare. 

Orange va demanar a la Àrea de Salut i Dependència d'i2CAT la possibilitat d'integrar la solució de videoconferència ViewCat dins de l'aplicació Essencial, a fi de poder incorporar funcionalitats de comunicació multimèdia. Des de llavors i2CAT ha estat col·laborant amb Orange per realitzar els desenvolupaments i adaptacions necessàries per poder realitzar les proves d'interoperabilitat i les validacions funcionals amb usuaris reals.

La integració de ViewCat permet que els usuaris de Essencial Tablet puguin realitzar videoconferències amb el personal d'assistència social, tant des tablets iPad (IOS) com amb tablets amb sistemes operatius Android.

Innovació

El programari de ViewCat està format per: una unitat de multi-conferència, amb capacitat per gestionar fins a 100 fluxos simultanis; una aplicació per a entorns Android i IOS, integrats en l'aplicació Esencial Tablet; i finalment una interfície web per a l'establiment de videoconferències, tant amb usuaris connectats des interfície mòbil, com a través del web. 

La solució ViewCat compleix amb els requeriments marcats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, respecte a la seguretat i confidencialitat de les comunicacions. A més, la qualitat d'imatge i ample de banda necessari per establir aquestes videoconferències s'adapta de forma automàtica en funció de la capacitat de la connexió disponible, Viewcat permet que aquestes sessions es puguin establir usant qualsevol tipus de connexió (cable, Wi-Fi o 3G).

Entitats
  • Fundació i2CAT
  • Orange
Duració: 
03/2012 a 05/2013
Coordinador: