FOS

Finestra Oberta al Senegal

Informacio

Descripció

El projecte FOS pretén enfortir el lligam entre l'Institut de Lleida d'Oftalmologia i l’Hospital Principal de Kolda al país del Senegal per tal de potenciar les iniciatives de cooperació que ja es porten a terme gràcies a l’aplicació de les noves eines que ens proporciona la societat de la informació.Concretament el projecte permetrà la interconnexió d'ambdós centres mitjançant un sistema de TeleMedicina que ha de permetre el suport als metges oftalmòlegs en el diagnòstic i presa de decisions, donar formació al personal hospitalari així com permetre mantenir una relació més propera i de benefici mutu.L’objectiu del projecte consisteix en portar a terme recerca industrial per a l’obtenció d’un sistema de triatge de fons d’ull i diagnòstic teleoftalmològic, combinat amb un procés d’e-learning per a metges oftalmòlegs de la regió de Kolda al Senegal.

Beneficis

Atendre les necessitats d’atenció oftalmològica especialitzada a la regió de Kolda al Senegal, inicialment en casos de retinopatia diabètica, els quals no poden ser atesos adequadament per  l’absència d’especialistes. Donar suport en la presa de decisions i formació a distància dels metges i personal assistencial que treballa a l’Hospital.

Problemàtica

El nombre de diabètics a nivell mundial continua augmentant. S’estima que n’hi haurà al voltant de 300 milions l’any 2025. Davant la impossibilitat que les consultes d’oftalmologia puguin absorbir aquest progressiu augment de pacients, en els darrers anys s’han anat explorant nous sistemes de triatge aprofitant els avenços tecnològics.Així, es pretén aconseguir que aquestes noves tècniques siguin aplicades també a l’Hospital Principal de Kolda.

Entitats
Duració: 
03/2009 a 03/2013