HL4.0: sistema digital expert d'assistència integral i personalitzada del pacient pediàtric

HL4.0: sistema digital expert d'assistència integral i personalitzada del pacient pediàtric

Informacio

Descripció

Nº DE REFERÈNCIA: COMRDI15-1-0015

El projecte HOSPITAL LÍQUID 4.0: Sistema digital expert d'assistència integral i personalitzada del pacient pediàtric forma part de els activitats desenvolupades en el marc de la comunitat RIS3CAT i rep finançament de la Unió Europea.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona lidera aquest projecte que té per objectiu avançar en el canvi organitzatiu i assistencial de l'hospital cap a una medicina més proactiva, col·laborativa i personalitzada, utilitzant com a palanca de canvi les TIC.

El projecte pretén incrementar l'evidència científica de l'eficiència i l'eficàcia de les tecnologies digitals com a eines clau en la prestació de serveis de salut.

Aquest projecte "Hospital Líquid 4.0 (HL4.0)" es divideix en 2 grans eixos de treball:

1.       Identificar i agregar totes les dades de salut generades dins i fora de l'Hospital (tant les ja existents a la HCE: clíniques, genòmiques, imatges biomèdiques o d'altres sistemes de l'hospital, com les generades pel propi pacient a través de comunitats de salut en línia, mHealth, etc.) i explotar-les amb sistemes de Big data i anàlisi per donar suport a la decisió clínica i a la recerca.

2.       Assegurar la multicanalitat en el model d'atenció i la prestació de serveis, fent la transició des d'un model reactiu basat en "rebre i gestionar trucades" sense informació de l'interlocutor, cap a un model de gestió proactiu i informat de la salut dels pacients i la població.

El període d'execució del projecte serà de 31 mesos (gener 2016- juliol 2018). Els resultats esperats ajudaran a HSJD a assolir els objectius de la "Triple Aim": Millorar l'experiència del pacient, millorar la salut de la població i disminuir el cost per càpita de la provisió de serveis de salut.

Aquest  projecte és cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER (Una manera de fer Europa) amb el suport d'ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.

Innovació

El primer objectiu d’aquest projecte, és transformar el procés assistencial mitjançant les tecnologies TIC per convertir-lo en un procés molt més col·laboratiu on el ciutadà tingui un paper més actiu. Per tant, la major innovació d’aquest projecte serà el nou model assistencial basat en l’anàlisis i explotació de les dades clíniques i no clíniques del pacient generades a l’hospital o al seu entorn habitual, que afavorirà una medicina més personalitzada i proactiva.

Aquest nou model assistencial és molt més col·laboratiu perquè tots els actors del procés prenguin un paper més actiu, especialment els ciutadans però també els professionals. Sabem que això és fonamental per a garantir la qualitat i sostenibilitat del nostre sistema sanitari.

HL4.0 desenvoluparà un estudi de la satisfacció dels usuari s i de cost -eficiència dels nous serveis. Per aquest projecte és primordial demostrar als pagadors i altres actors decisors de l’eficiència i l’eficàcia d’aquestes noves solucions per tal les adoptin.

Així mateix, l’ecosistema d’empreses i administració (publico-privat) de la Fundació I2CAT, li permetrà l’establiment d’acords estratègics amb empreses i/o validació dels resultats del projecte en entorns pilot amb l’objectiu final d’adaptar-ne millor les funcionalitats a les necessitats finals i de canalitzar els resultats de la seva innovació a través de la transferència de tecnologia al sector privat. De la mateixa manera VODAFONE i Alamo impulsaran els seus productes i serveis resultants.

A través d’HL30 es pretén estimular la valorització i la comercialització de la recerca. Així doncs, es treballarà amb l’objectiu d’assolir un acord industrial per a l’explotació de la tecnologia desenvolupada durant el projecte a part de treballar en models de negoci conjunts per prestar nous serveis.

Beneficis

HL4.0 és un projecte que pretén dotar d’intel·ligència als sistemes d’ informació dels hospitals integrant tant la informació generada dins l’hospital (HC) com la informació mèdica i no mèdica generada de manera externa a l’Hospital que afecta la salut i el benestar del pacient. Aquesta acció, impulsada per agents heterogenis, serà el detonant per començar a processar aquesta informació amb l’objetiu principal de millorar l’assistència sanitària al ciutadà i la eficiència del sistema.

HL4.0 desenvoluparà nous productes i serveis d’alt valor afegit pel ciutadà, com un “coach” que de forma proactiva promourà la salut i l’empoderament de la gent, a partir de l’explotació intel·ligent I segura de les bases de dades dels hospitals i de la informació no mèdica compartida pels ciutadans.

HL4.0 rau en l’ús de tecnologies TIC en l’àmbit de la salut, tecnologies emergents com el “big data”, el “data science” i la gestió remota de pacients. Aquestes tecnologies ens permetran lliurar un recorregut a través de les rutes assistencials molt més personalitzat i eficient. Un ús intel·ligent de la informació ens permetrà dotar les eines de gestió predictiva per oferir un servei més proactiu i per tant, un millor servei pel ciutadà. Així mateix, promocionar noves eines d’autogestió , que fan servir aquesta capa d’informació intel·ligent per a incentivar la capacitació dels pacients i ciutadans , és part de l’objetiu d’aquest projecte.

Durant el s.XXI, tots els hospitals hauran d’adoptar la via que encetarà l’HL4.0. Tot passa per posar ordre als sistemes d’informació sanitaris, definir una estratègia d’adquisició i organització de la informació a llarg termini i començar a construir nous serveis de valor afegit pel ciutadà.

Entitats

Duració: 
10/2016 a 10/2019
Finançament: 
Ajut concedit: 702.310,58€
Pressupost: 
1.556.661,13€