OFTALKOLDA

OFTALKOLDA: Desplegament d’una plataforma de telemedicina al Senegal

Informacio

Descripció

El Projecte OFTALKOLDA forma part de la col·laboració iniciada el 2009 entre l’Àrea de Salut i Dependència de la Fundació i2CAT i la Fundació Ferreruela Sanfeliu (FFS), amb la finalitat de millorar l'accés a l’atenció mèdica especialitzada per part de la societat senegalesa, a través de l’ús d'Internet i les noves tecnologies.

L'objectiu d'aquest projecte consisteix en millorar el servei d'oftalmologia a la regió de Kolda, mitjançant l’ús d’una plataforma de telemedicina que permeti connectar hospitals de referència a Catalunya i Senegal amb centres de salut regionals. A través d'aquest sistema, especialistes oftalmòlegs podran revisar i diagnosticar imatges de casos de pacients procedents d’aquestes zones aïllades, donant suport als tècnics locals per millorar el servei que s’ofereix a la població.

Innovació

Per assolir els objectius del projecte, s'ha establert un pla de treball que consisteix en diverses fases: primer, una presa de requeriments sobre l'escenari real; segon, el desenvolupament d’una plataforma tecnològica que reculli aquests requeriments; i finalment, una fase d'implementació i avaluació dels resultats. Així, la plataforma consta d’una aplicació BlazeDS amb dues parts diferenciades: un client Flex (front-end), una aplicació web J2EE (back-end), i un servidor MySQL per emmagatzemar les dades.

Beneficis

Els beneficis de l'ús de la plataforma repercutiran en una millor qualitat del servei de medicina que disposen els habitants de la regió de Kolda (Senegal). Aquesta plataforma web permetrà a un oftalmòleg d'un hospital de referència tractar remotament a pacients que acudeixin a altres hospitals comarcals, on són atesos per personal mèdic no especialitzat.

Problemàtica

El projecte respon a la necessitat de tele-diagnosticar les patologies oculars a la regió de Kolda, donada la manca de metges especialistes a la zona, així com recolzar els tècnics que treballen al servei d’oftalmologia a través de la formació i millora de les seves capacitats tècniques.

Entitats
Documents

Presentació del projecte (català) (francés).

Duració: 
09/2011 a 12/2012
Finançament: 
Fundació Ferreruela Sanfeliu
Fundació i2CAT
Unnim Obra Social
Pressupost: 
75.000 €