Are you a curious mind?

Are you looking for new challenges?

i2CAT is looking for YOU!

Have a look at our job opportunities and become a part of i2CAT!

Do you consider yourself an innovative and proactive person? Would you like to be in touch with the leading edge of technology? Do you want to develop your career within a Research & Innovation center?

Our biggest value is the talent of our workers. The i2CAT Foundation provides a challenging, innovative and flexible environment where our employees can foster and develop their professional careers in a multicultural team and in touch with state-of-the-art technology.

i2CAT has received the “Human Resources Excellence in Research Award” (HRS4R) granted by the European Commission. The award identifies the  institutions supporting a favorable and boosted work environment.  

Calls

Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI-AGAUR

Convocats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR, aquests ajuts promouen l’activitat formativa i de recerca del personal investigador contractat i a incrementar-ne la qualificació i la professionalització durant les fases inicials de la carrera investigadora, i així enfortir la generació de coneixement fronterer en la recerca i en la seva transferència.

Aquests ajuts van dirigits a persones que duguin a terme el seu doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya, amb adscripció dins de les mateixes universitats, centres de recerca fundacions hospitalàries etc.

L’actuació subvencionable consisteix a contractar personal investigador, en la modalitat específica de contracte de personal investigador predoctoral en formació prevista a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i al Reial decret 103/2019, d’1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació, o a la normativa que sigui vigent.

Ajuts concedits pel desenvolupament de projectes de doctorat a la Fundació i2CAT:

Convocatòria 2024

Document de Priorització

Ajuts cofinançats per la Unió Europea a través del Fons Social Europeu Plus (FSE+)

Convocatòria 2023

Ajuts estan cofinançats per la Unió Europea

Convocatòria 2022

Ajuts estan cofinançats per la Unió Europea

Convocatòria 2021