Espais de dades
Habilitant l’economia de les dades oberta, segura i transparent

Les dades són un actiu fonamental i constitueixen el centre de la digitalització. Promoure el seu intercanvi és clau per afavorir la generació de valor i impulsar una economia de dades més innovadora, eficaç i generadora d’oportunitats de negoci. Els espais de dades constitueixen un entorn en el qual es poden compartir dades de forma segura, sobirana i interoperable entre organitzacions i empreses a infraestructures descentralizades. Aquestes noves oportunitats esdevenen un benefici, tant per al sector públic com pel privat.

La missió dels espais de dades

Sobirania digital

Garantir un entorn de seguretat i confiança en què els propietaris compten eines per mantenir el control sobre l’ús i la traçabilitat de les seves dades.

Governança i normativa comuna

Establir un entorn descentralitzat de compartició de dades automatitzat que comparteixi la mateixa base de normes, mecanismes funcionals i estàndards comuns en el context de sobirania digital.

Igualtat de condicions

Minimitzar les barreres d'entrada a les PIMEs mitjançant l’aplicació d’una normativa comuna per a tots els participants.

Interoperabilitat estandarditzada

Assegurar l’accés a ecosistemes construïts en estàndards i amb serveis federats per facilitar la interoperabilitat entre serveis i la portabilitat de dades entre proveïdors.

Generació de valor

Oferir una infraestructura i ecosistemes extensibles en el qual es publiquen i descobreixen fonts de dades per desenvolupar nous productes i serveis innovadors.

Enfocada a escenaris del futur

Avançar cap al desenvolupament tecnològic per a infraestructures distribuïdes i serveis de dades, com la IA federada o els bessons digitals.

COM FUNCIONEN​

Europa està desenvolupant els estàndards per establir un marc comú per a la governança i la regulació en el flux de dades. El seu objectiu és la creació d’un mercat únic europeu de dades en el qual els seus propietaris tinguin accés a fonts de dades industrials d’alta qualitat en un entorn on l’ús de les dades sigui just, clar i pràctic. Aquesta visió forma part d’un eix important de l’Estratègia Europea de Dades.

Aquests nous entorns habilitaran una nova generació de serveis basats en dades d’àmbits com la manufactura, la mobilitat o el turisme, facilitant la innovació i generació de valor afegit, per exemple, en cadenes de subministraments més integrades, i marketplaces de dades, algorismes i serveis.

El model descentralitzat dels espais de dades permet que en tot moment es puguin compartir dades amb tercers de forma controlada i segura.

Espai de dades amb diverses entitats interconnectades, segons la visió de l’International Data Space Association (IDSA)

PER QUÈ ÉS IMPORTANT A CATALUNYA?​

Catalunya s’ha posicionat com un hub referent pel seu alt nivell d’innovació en els sectors de la indústria, la mobilitat, el turisme i la salut. Actualment, s’està veient un creixement en la capacitat de Catalunya per dissenyar i implementar tecnologies innovadores, com ara els espais de dades, que impulsen la transformació digital i connecten el sector públic i el privat.

La Fundació i2CAT, amb la coordinació de l’Estratègia Catalonia.AI d’Intel·ligència Artificial, impulsada per la Generalitat de Catalunya, contribueix activament en els ecosistemes europeus i estatals, analitzant el sector i identificant noves oportunitats a Catalunya. Altres organitzacions de la comunitat R+D+i de Catalunya també estan contribuint, com la UPC, Eurecat, Hospital Clínic, BSC, EIT Urban Mobility, CTTI, entre d’altres.

Si t’interessa conèixer més sobre aquest entorn, com participar en les iniciatives que a hores d’ara hi treballen, o vols identificar oportunitats i generar sinergies, contacte amb nosaltres o inscriu-te al butlletí.

Vols saber-ne més?

Subscriu-te al butlletí trimestral a través del següent formulari per estar al dia dels avenços tecnològics, esdeveniments i noves oportunitats dels espais de dades. 

Descarrega el White Paper

Amb la col·laboració de la Fundació i2CAT i la Generalitat, es presenta aquest informe que oferirà una visió global sobre com estan evolucionant els espais de dades, qui hi treballa, perquè és rellevant per al futur de les organitzacions de Catalunya i per què ara és el moment en què les organitzacions catalanes haurien de prendre nota i posar això al seu radar

qui mÉS hi està treballant?

Actualment, s’està habilitant la innovació en el desenvolupament d’espais de dades i existeixen casos d’èxit en diverses verticals, com el Mobility Data Space (DE) en el sector de la mobilitat o el Catena-X (DE) i l’Smart Connected Supplier Network (NL) en els sectors industrial (automoció) i logístic.

A EUROPA

Espai de dades amb diverses entitats interconnectades, segons la visió de l’International Data Space Association (IDSA)

A ESPANYA

A Espanya, el Hub Gaia-X Espanya és l’associació sense ànim de lucre que potencia i dona suport a la competitivitat de l’economia de les dades. La iniciativa vol esdevenir un fòrum de debat entre els agents de l’ecosistema de compartició de dades en l’àmbit nacional. L’associació cerca que empreses per desenvolupar i implantar solucions innovadores basades en dades, impulsant la competitivitat nacional.

Presentació del projecte Gaia-X Espanya

VOLS MÉS INFORMACIÓ?