La Fundació i2CAT participa en el llibre blanc de la Intel·ligència Artificial en mobilitat

20/10/2021

Aquest white paper analitza els principals reptes i tendències del sector de la mobilitat i les possibilitats que ofereix la IA a la nova mobilitat de Catalunya

El ‘Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la mobilitat’ que ha presentat el CIDAI (Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence) recomana desenvolupar grans projectes pilot, promoure la innovació publicoprivada, accelerar una estratègia d’Intel·ligència Artificial per part de les pimes i definir la governança de les dades per tal d’adoptar aquesta tecnologia disruptiva en les empreses del sector a Catalunya. La meta seria avançar cap a un sistema més intel·ligent, sostenible, eficient i, sobretot, centrat en l’usuari, apostant per continuar generant una oferta formativa i amb titulació universitària i amb especialització en aquest àmbit. En el llarg termini, recomana la gestió de la complexitat de la regulació en matèria de mobilitat per potenciar la digitalització de la infraestructura de transport i les solucions existents i per enfortir l’ecosistema local de proveïdors. Destaca també la sensibilització del territori i un pla de gestió del canvi per a l’adopció de la IA, així com la clarificació de la incertesa legal per incorporar aquesta tecnologia en el sector.

El director del CIDAI, Joan Mas, afirma que “l’elaboració de llibres blancs sectorials és una tasca central per al CIDAI, doncs permet avaluar el grau de penetració de la IA i les tecnologies de dades en sectors estratègics per a l’economia catalana com és el cas de la mobilitat i, sobretot, permet proposar recomanacions per fomentar la innovació tecnològica al servei de la societat”. El gerent del CIDAI, Marco Orellana, exposa que el document “posa en evidència el potencial de la Intel·ligència Artificial en un sector en transformació com és la mobilitat, amb especial impacte en l’estratègia de les empreses, la generació de propostes de valor a partir de la convergència amb altres tecnologies, així com en una presa de decisions més informada i la millora de l’experiència, tant de proveïdors com dels usuaris finals”. 

L’estudi destaca quatre grans àmbits en els quals hi ha un impacte clar de les tecnologies d’Intel·ligència Artificial en la mobilitat:

  • Capacitat per millorar l’eficiència de processos i servei
  • Generar noves oportunitats de negoci en el sector
  • Capacitat transversal per incidir positivament en tots els actors de l’ecosistema
  • Sumar sinergies amb la resta de tecnologies emergents per generar un valor superior

El ‘Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la mobilitat’ ha estat redactat per un equip integrat per consultors en innovació del centre tecnològic Eurecat i per l’Oficina Tècnica del CIDAI. Ha comptat amb la contribució d’experts del BSC, el CVC, la Fundació i2Cat, l’IDEAI-UPC i el CIDAI, i amb l’assessorament d’experts de Microsoft, everis an NTT Data Company, SDG Group, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. S’han realitzat entrevistes individuals i sessions de treball amb destacats professionals, experts i referents en el sector de la mobilitat a Catalunya per la seva activitat empresarial, acadèmica o en l’administració, i han aportat la seva visió sobre els reptes i actuacions prioritàries a emprendre per avançar cap a la integració de la IA en la mobilitat.

Descarrega i llegeix el llibre blanc en aquest enllaç

Font original: SmartCatalonia