Dissenyem la societat
digital del futur
La Fundació i2CAT és un centre CERCA de recerca i innovació que promou el coneixement aplicat per resoldre reptes socials i de negoci, fomentant la co-creació de solucions per transformar la indústria i apoderar la ciutadania.
Des de 2003, i2CAT té el compromís de dissenyar la societat digital del futur a través de les tecnologies digitals avançades. Promovem la innovació a partir del coneixement generat en el desenvolupament de projectes i activitats d'R+D+I en àrees com 5G/6G, IoT, tecnologies immersives i interactives, ciberseguretat, intel·ligència artificial, blockchain, space communications i tecnologies de la societat digital.
La Fundació i2CAT concep Catalunya com una societat creativa, apoderada i innovadora on el coneixement i les tecnologies digitals estan al servei de les persones.

Destacats

L'Agenda Rural de Catalunya

El programa treballa entorn 7 reptes per a garantir les condicions de vida i el desenvolupament del territori rural.

Més
UNICO I+D 6G: Licitacions obertes

Consulta les licitacions obertes dins del Programa UNICO I+D 6G

Més
Construïm junts el futur 6G

Descobreix la visió i la perspectiva d'i2CAT sobre 6G.

Més

No et perdis res! Descobreix els pròxims esdeveniments

Excel·lència en recerca

Treballem per assolir l'excel·lència en la generació de coneixement i en la seva transferència al mercat, a la ciutadania i a les administracions públiques a través de la participació i lideratge en projectes europeus i la cooperació amb agents locals de l'ecosistema R+D.

Estratègies públiques

i2CAT lidera i gestiona iniciatives per contribuir a la definició i implementació de polítiques digitals que resolguin reptes reals a tot el territori català.

Serveis i Xarxes Intel·ligents

Posició destacada en la recerca i desenvolupament de tecnologies 5G a escala local i internacional
Més

Distributed Artificial Intelligence

Promovent l'adopció de la filosofia Big Data a l'era de la Intel·ligència Artificial.
Més

AI-Driven Systems

Centrats en la transformació digital de la societat (SX) a partir de la interacció entre sistemes en xarxa i IA.
Més

Space Communications

Promovent l'adopció i el desenvolupament de tecnologies possibilitadores que integrin les noves capacitats de comunicació en missions d'observació terrestre (EO).
Més

Tecnologies Socials Digitals

Liderant el camí perquè la tecnologia treballi per a la ciutadania i resolgui els problemes i qüestions que enfrontem com a societat.
Més

Ciberseguretat i Blockchain

Més

Tecnologies Virtuals i Immersives

Recerca en la intersecció entre immersió i interacció.
Més

Innovació per la indústria

La col·laboració amb empreses i usuaris és clau per codesenvolupar i cocrear solucions i productes innovadors amb impacte transformatiu per la societat. Oferim serveis R+D per resoldre els reptes de les empreses i la societat.

Transferència tecnològica

El coneixement i els resultats obtinguts amb la recerca han de poder-se transformar en actius que aportin valor i beneficiïn la societat i l’economia. i2CAT treballa en el desenvolupament de tecnologies amb potencial per ser transferides a la realitat de la indústria i la societat.

Quin és el teu repte?

Vint anys treballant a escala local i internacional en projectes de R+D vinculats a les tecnologies digitals avançades avalen l’expertesa d’i2CAT per afrontar els reptes econòmics i socials a través de la innovació.

Patronat

La Fundació i2CAT és un centre CERCA que promou activitats de R+D en tecnologies digitals avançades. Vint anys de recerca internacional defineixen la nostra expertesa en els camps de 5G/6G, IoT, RV i Tecnologies Immersives, Ciberseguretat, Blockchain, IA, NewSpace, i Innovació Social i Digital. El centre s’associa amb empreses, l’administració pública, el món acadèmic i usuaris finals per a potenciar el coneixement i respondre als reptes socials i empresarials.