Recerca

i2CAT és un centre de recerca especialitzat en tecnologies digitals avançades que dirigeix el seu coneixement cap a la resolució dels reptes de la indústria i la societat. L’avalen més de 18 anys de projecte i iniciatives R+D, tant internacionals com locals.

i2CAT té una posició rellevant en la recerca i el desenvolupament de tecnologies digitals avançades en el marc de l’ecosistema R+D europeu.

La Comissió Europea ha reconegut la qualitat de la recerca feta a i2CAT al llarg dels anys. Amb 17 projectes concedits a la 1ª convocatòria del programa Horizon Europe, el 2022 s’ha convertit en l’any més exitós per i2CAT des de la seva primera participació en programes de la Comissó Europea.

Programa FP7

2007-2013

31

Projectes

5

Projectes coordinats per i2CAT

7M€

Total de finançament obtingut

Programa H2020

2014-2020

40

Projectes

7

Projectes coordinats per i2CAT

16,8M€

Total de finançament obtingut

Horizon Europe

2021-2027

17

Projectes

1

Projectes coordinats per i2CAT

7M€

Total de finançament obtingut

+56%

Taxa de creixement

*Abril 2019

Tecnologies Virtuals i Immersives

Recerca en la intersecció entre immersió i interacció.

Distributed Artificial Intelligence

Promovent l’adopció de la filosofia Big Data a l’era de la Intel·ligència Artificial.

Ciberseguretat

L’era de la digitalització requereix una internet intel·ligent basada en noves arquitectures i serveis que puguin interconnectar les persones, els objectes i els entorns de manera més eficient i dinàmica.

Blockchain

L’àrea de Blockchain i DLT es dedica als elements que conformen la blockchain: signatura digital, aplicacions mòbils (wallet), identitat, traçabilitat i portals de seguretat i gestió de plataforma.

Smart Networks and Services

Posició destacada en la recerca i desenvolupament de tecnologies 5G a escala local i internacional.

Mobile Wireless Internet

Innovant en protocols i infraestructura ràdio per connectar sense fils els milions de dispositius que s’associaran a la IoT.

Software Networks

Possibilitant una gestió d’infraestructures i serveis 5G segura a través de la interconnexió oberta des dels centres de dades cap a l’Edge.

Space
Communications

Promovent l’adopció i el desenvolupament de tecnologies possibilitadores que integrin les noves capacitats de comunicació en missions d’observació terrestre (EO).

AI-Driven Systems

L’àrea de recerca AI-Driven Systems se centra en la transformació digital de la societat (SX) a partir de la interacció entre sistemes en xarxa i la IA.

Coneix les nostres publicacions de recerca

Recursive InterNetwork Architecture

Transformant les connexions per permetre les tecnologies de futur.