Recerca

i2CAT és un centre de recerca especialitzat en tecnologies digitals avançades que dirigeix el seu coneixement cap a la resolució dels reptes de la indústria i la societat. L’avalen més de 18 anys de projecte i iniciatives R+D, tant internacionals com locals.

i2CAT té una posició rellevant en la recerca i el desenvolupament de tecnologies digitals avançades en el marc de l’ecosistema R+D europeu.

Fins avui, la Fundació i2CAT ha obtingut 23 projectes dins el programa de finançament Horizon Europe (2021-2027) amb un pressupost assignat superior als 9,5 milions d’euros. Amb aquests nous projectes, i2CAT consolida la seva posició estratègica dins l’ecosistema de recerca europeu en l’àmbit de les tecnologies digitals avançades.

Programa FP7

2007-2013

31

Projectes

5

Projectes coordinats per i2CAT

7M€

Total de finançament obtingut

Programa H2020

2014-2020

40

Projectes

7

Projectes coordinats per i2CAT

16,8M€

Total de finançament obtingut

Horizon Europe

2021-2027

23

Projectes

2

Projectes coordinats per i2CAT

9,5M€

Total de finançament obtingut

+56%

Taxa de creixement

*Abril 2019

Tecnologies Virtuals i Immersives

Recerca en la intersecció entre immersió i interacció.

Distributed Artificial Intelligence

Promovent l’adopció de la filosofia Big Data a l’era de la Intel·ligència Artificial.

Ciberseguretat

L’era de la digitalització requereix una internet intel·ligent basada en noves arquitectures i serveis que puguin interconnectar les persones, els objectes i els entorns de manera més eficient i dinàmica.

Blockchain

L’àrea de Blockchain i DLT es dedica als elements que conformen la blockchain: signatura digital, aplicacions mòbils (wallet), identitat, traçabilitat i portals de seguretat i gestió de plataforma.

Smart Networks and Services

Posició destacada en la recerca i desenvolupament de tecnologies 5G a escala local i internacional.

Mobile Wireless Internet

Innovant en protocols i infraestructura ràdio per connectar sense fils els milions de dispositius que s’associaran a la IoT.

Software Networks

Possibilitant una gestió d’infraestructures i serveis 5G segura a través de la interconnexió oberta des dels centres de dades cap a l’Edge.

Space
Communications

Promovent l’adopció i el desenvolupament de tecnologies possibilitadores que integrin les noves capacitats de comunicació en missions d’observació terrestre (EO).

AI-Driven Systems

L’àrea de recerca AI-Driven Systems se centra en la transformació digital de la societat (SX) a partir de la interacció entre sistemes en xarxa i la IA.

Coneix les nostres publicacions de recerca

Recursive InterNetwork Architecture

Transformant les connexions per permetre les tecnologies de futur.