Transferència tecnològica

La Fundació i2CAT té com a objectiu transferir els seus resultats de recerca en el sector privat amb la finalitat de crear un impacte social i econòmic a través de la concessió de llicències de propietat intel·lectual i la creació d’empreses derivades.

i2Track

UWB-RFID és un sistema de localització i seguiment en interiors basat en les tecnologies Ultra Wide Band (UWB) i RFID. L’UWB permet localitzar objectes amb una precisió d’aproximadament 20 centímetres i resol la majoria de les limitacions de solucions alternatives com ara les que es basen en WiFi o Bluetooth en entorns industrials o logístics.

Gràcies a un nou mòdul UWB i a la reducció en mida, pes i energia, les fases de disseny, proves i implementació es poden accelerar, oferint una nova aproximació als projectes de posicionament UWB i permetent un ampli ventall d’aplicacions industrials.

i2Track és particularment interessant per als sectors de la logística i la producció, on la localització en temps real de productes amb molta mobilitat és essencial per millorar el rendiment de qualsevol cadena de subministrament.

Symphony

Symphony és una plataforma oberta i segura per a la compartició de dades, la qual permet la integració i preparació de datasets. Està principalment dirigida a entitats públiques per la compartició segura de dades en entorns oberts i es basa en el coneixement existent en ingesta, pre-processament i processament de dades.

Visible Light Positioning

El sistema VLP d’i2CAT és una solució de posicionament en interior d’alta precisió basada en comunicacions per llum visible (VLC). Per transmetre els codis que contenen la informació es fa servir una font de llum LED modulada. Aquests codis indiquen la posició de la font de llum a una càmera.

Symphony

Symphony és una plataforma oberta i segura per a la compartició de dades, la qual permet la integració i preparació de datasets. Està principalment dirigida a entitats públiques per la compartició segura de dades en entorns oberts i es basa en el coneixement existent en ingesta, pre-processament i processament de dades.

Symphony permet la compartició de dades entre diferents actors a través de Data Slicing de manera segura i unificada. El mètode Data Slicing permet la creació de data sets virtuals específics per a cada usuari.

Els portals oberts de dades existents ofereixen l’accés a les dades públiques que cada institució, agència o organització comparteix. No obstant això, aquests portals no permeten integrar nous data sets heterogenis proporcionats pels usuaris.

Entre 2016 i 2020, s’espera que el volum de mercat creixi un 36,9%, amb un valor de 75,7 bn € el 2020, incloent-hi les correccions de la inflació. Per al període 2016-2020, el volum de mercat acumulatiu directe d’estima en 325 bn €.

i2Track

UWB-RFID és un sistema de localització i seguiment en interiors basat en les tecnologies Ultra Wide Band (UWB) i RFID. L’UWB permet localitzar objectes amb una precisió d’aproximadament 20 centímetres i resol la majoria de les limitacions de solucions alternatives com ara les que es basen en WiFi o Bluetooth en entorns industrials o logístics.

Visible Light Positioning

El sistema VLP d’i2CAT és una solució de posicionament en interior d’alta precisió basada en comunicacions per llum visible (VLC). Per transmetre els codis que contenen la informació es fa servir una font de llum LED modulada. Aquests codis indiquen la posició de la font de llum a una càmera.

Visible Light Positioning

El sistema VLP d’i2CAT és una solució de posicionament en interior d’alta precisió basada en comunicacions per llum visible (VLC). Per transmetre els codis que contenen la informació es fa servir una font de llum LED modulada. Aquests codis indiquen la posició de la font de llum a una càmera.

A través d’un receptor amb càmera CMOS o sensor d’imatge (IS) (smartphone o sistema integrat), una aplicació de llibreria (SDK) és capaç de llegir els codis de posicionament i usar la informació per a calcular una posició 3D i l’orientació del receptor.

Els sistemes de posicionament indoor actuals utilitzen altres tecnologies com el WiFi, Bluetooth i UWB però amb una precisió en el rang de metres que en molts casos no és adequat. VLP és capa d’obtenir posicionament en 3D a temps real amb una precisió de menys de 10cm. D’altra banda, l’ús de llum visible permet desplegar la tecnologia en ambients sensibles a la radiació.

La tecnologia VLP technology proveeix serveis basats en la localització (LBS) en um ampli ventall de sectors com el de la distribució, museus, salut, transport, realitat aumentada/virtual, publicitat dirigida, seguiment d’actius o navegació indoor de vehicles autònoms.

Segons Markets&Markets, s’espera que el tamany del mercat global de serveis de posicionament indoor creixi des de 7.11 bilions de dòlars (2017) a 40.99 (2022), a una taxa de creixement anual composta (CAGR) d’un 42.0% amb l’aplicació industrial sent la més rellevant. En referència a VLC, el mercat de comunicacions de llum visible és de 100 bilions segons prediccions de Grand View Research, específicament aplicacions i vehicles de transport s’espera que creixin a un 80% CAGR de 2016 a 2024.

Actualment, la nostra solució VLP té TRL 6. S’ha desenvolupat un prototip i demostrat en un gran nombre d’entorns importants, mostrant l’aplicabilitat de posicionament 3D utilitzant llum LED per al sector de la distribució, senyalització digital i navegació AGV. Específicament, per a la indústria de vehicles de guiat automàtic (AGV), hem col·laborat amb SEAT i dut a terme un pilot per a posicionar un AGV en un magatzem, guiant-lo seguint una ruta pre-establerta usant 12 lluminàries LED. També tenim un demostrador permanent instal·lat a les nostres instal·lacions usant l’actual infraestructura lumínica de lluminàries LED instal·lada en el sostre, mostrant escenaris reals.

La tecnologia VLP d’i2CAT ha estat divulgada sota l’aplicació de la patent internacional PCT/EP2017/069232.

i2CAT busca aliances per industrialitzar la tecnologia VLP i llicenciar-la per a diversos sectors i aplicacions.

VLP ha estat prototipat i demostrat en un gran nombre d’esdeveniments i exhibicions rellevants com el MWC16, MWC17 i CES2018 i una Prova de Concepte ha estat realitzada en col·laboració amb SEAT.

i2CAT treballa per impulsar col·laboracions amb empreses i entitats de l’ecosistema TIC a través d’aliances estratègiques per tal de crear solucions capdavanteres orientades al mercat.

El centre de recerca també coordina el disseny i la realització d’assajos tecnològics per a la validació de casos d’ús amb empreses tecnològiques i usuaris finals, entre els quals es troben administracions públiques, socis industrials i ciutadans. i2CAT també crea equips mixtos d’innovació per cooperar en el desenvolupament de prototips i productes precomercials, amb el compromís de fomentar la col·laboració i convertir la recerca en un ingredient comercial imprescindible per al sector privat.

Co-desenvolupament

Fomentant aliances estratègiques per a crear tecnologies i solucions innovadores orientades al mercat i dirigides a diferents sectors.

Orientació tecnològica

Recollida d’informació a través de reptes ciutadans per millorar i orientar les tecnologies en processos i serveis que donin resposta a necessitats reals i tinguin una bona acollida en el mercat i la societat.

Transferència de coneixement i tecnologia

Formalització d’acords d’explotació dels drets de propietat intel·lectual i col·laboració en les estratègies de sortida al mercat de nous productes amb metodologies d’avantguarda que millorin la probabilitat d’èxit de les solucions deep-tech.

i2Track

UWB-RFID és un sistema de tracking i localització indoor basat en tecnologies Ultra Wide Band (UWB) i RFID. UWB permet localitzar ítems amb una precisió d’uns 20 cm i supera moltes de les limitacions de solucions alternatives, com les basades en WiFi o Bluetooth en entorns industrials o logístics.

Symphony

Symphony és una plataforma oberta i segura per a la compartició de dades, la qual permet la integració i preparació de datasets. Està principalment dirigida a entitats públiques per la compartició segura de dades en entorns oberts i es basa en el coneixement existent en ingesta, pre-processament i processament de dades.

Assets destacats

Patents

Log In automàtic

ES201030471
ES2375861

Inalàmbric de baix consum

PE201230416 ES2426515

Generació de ràfegues òptiques

PE201000831
ES2376221

DOWI

EP20382491
Pendent

Vols explorar les nostres solucions?