Activitats

Més de 18 anys duent a terme projectes d’R+D en tecnologies digitals avançades acrediten l’experiència d’i2CAT per respondre reptes empresarials i socials a través de la innovació.

R+D

L’excel·lència d’i2CAT en recerca, tant en l’àmbit local com internacional, el situa en una posició clau en el programa marc de la UE per a la recerca i la innovació.

La nostra participació en projectes de recerca internacionals genera coneixements que poden ser transferits tant en el sector públic com en el privat.

Projectes estratègics

De la mà de les administracions públiques, i2CAT impulsa iniciatives estratègiques de foment i suport de noves polítiques públiques entorn de les TIC.

Els nostres equips lideren projectes locals per desplegar les estratègies i polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya al país.

Transferència Tecnològica

i2CAT fomenta la col·laboració amb diverses empreses i entitats per aprofitar els seus resultats de recerca i generar innovació a través de la transferència tecnològica.

Les solucions orientades al mercat creades en el centre han permès formalitzar acords de col·laboració, comercialització i transferència amb socis representatius del sector privat.