Space Comms

L’àrea d’Space Comms té l’objectiu de contribuir al desenvolupament de tecnologies facilitadores que integrin noves capacitats de comunicació en missions d’observació de la terra (EO). Aquestes tecnologies s’orienten principalment a interaccions entre satèl·lits o entre satèl·lit i terra. En particular, el grup contribueix a integrar les tecnologies IoT amb plataformes de satèl·lits, considerar nous protocols per a DTN i sistemes de satèl·lits federats, participar en el desenvolupament de dispositius Inter-Satellite Link, i promoure el desplegament de tècniques Software Defined Network (SDN) en sistemes de satèl·lits.

Entre els principals sectors del mercat impactats per les activitats de recerca d’SpaceComms es troben: constel·lacions de satèl·lits (LEO), plataformes CubeSat i segment terrestre per a xarxes de satèl·lits.

Tòpics de recerca

Els actuals interessos d’SpaceComms radiquen en la interacció amb plataformes de satèl·lits que contribueixen en noves aplicacions, i les seves principals àrees d’expertise inclouen:

  • Tecnologies IoT per a connexions directes de satèl·lits i sensors i comunicacions entre satèl·lits esporàdiques.
  • Protocols de comunicacions entre satèl·lits per a desplegar xarxes de satèl·lits temporals en un entorn de densitat de node variable i incert.
  • Arquitectures de Software Defined Networks (SDN) per a xarxes dinàmiques formades per nodes terrestres i no terrestres.
  • Col·laboracions federatives entre sistemes de satèl·lits heterogenis que contribueixen al paradigme d’Internet of Satellites

Reptes de recerca

IoT en satèl·lits

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és integrar tecnologies IoT amb sistemes de satèl·lits, contribuint a l’estandardització de protocols i fusionant ambdós dominis.

Tecnologies

Narrow Band-IoT (NB-IoT)

Long range (LoRa)

Estàndards CCSDS

Aplicacions

Constel·lacions de satèl·lits LEO basades en plataformes CubeSat

Xarxes de satèl·lits

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és dissenyar algorismes i protocols que estableixin les bases de xarxes compostes per sistemes de satèl·lits

Tecnologies

Protocols de routing per a Xarxes Tolerants a Demores (DTN), com el protocol Contact Graph Routing

Protocols de sistemes de satèl·lits federats, com Service Dissemination Protocol (SDP)

Motor de simulació de xarxes de satèl·lits

Mecanisme Medium Access per a Inter-Satellite Links

Aplicacions

Paradigma “Internet of Satellites”

Alguns dels nostres partners

Explica'ns els teus reptes