Transparency Portal

Organització

La Fundació i2CAT no disposa de cap personal que sigui considerat alt càrrec de la Generalitat. La retribució anual dels directors de la Fundació i2CAT estan per sota dels llindars econòmics fixats per la Generalitat. Els membres del Patronat no tenen cap retribució ni reben cap tipus de pagament en forma de dietes.

La Fundació no disposa d’alliberats sindicals.

Economia i finances

La Fundació i2CAT no disposa de béns immobles ni de béns mobles de valor especial.

La Fundació i2CAT no té previst publicar cap convocatòria per a la concessió de subvenció ni ajudes durant l’exercici pressupostari actual.

Contractació

Línies d'actuació

La Fundació i2CAT, per la seva naturalesa, no genera aquest tipus d’informació, per la qual cosa no disposa d’aquesta informació per a la seva publicació.

Procediments i actuacions jurídiques

La Fundació i2CAT, per la seva naturalesa, no genera aquest tipus d’informació, per la qual cosa no disposa d’aquesta informació per a la seva publicació.

Last update: 31-08-2019 // Next update: 31-08-2020

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close