Es posa en marxa la xarxa AccessCat amb l’objectiu d’esdevenir un referent en l’àmbit de l’accessibilitat a la informació i la comunicació

14/03/2023

L’àrea Media Internet de la Fundació i2CAT és un dels dotze grups de recerca que hi participen

A finals de febrer va tenir lloc la primera reunió del Consell de la Xarxa d’Innovació en Accessibilitat de Catalunya: Mitjans, Educació i Cultura (Xarxa AccessCat). Es tracta d’una agrupació d’R+D+I finançada pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya per dur a terme programes de valorització i transferència de resultats de la recerca en accessibilitat a la informació i la comunicació.

La xarxa està formada per dotze grups de recerca de vuit institucions diferents que aglutinen 175 investigadors. Tots aquests grups tenen experiència contrastada en aplicació d’eines TIC als serveis d’accessibilitat.

L’entitat coordinadora és la UAB, que hi participa amb els grups TransMedia Catalonia i AFIN. Les entitats participants són la UB (grups de recerca CLiC, DIDPATRI), la UPF (grups de recerca GTI, TALN i TRADILEX), la UPC (grup de recerca QURBIS), la URV (grup de recerca en Llengua i Tecnologia), la UOC (grup de recerca NODES), la UVic-UCC (grup de recerca TRACTE) i la Fundació i2CAT (grup de recerca Media Internet). Anna Matamala, del grup de recerca TransMedia Catalonia del Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental, és la directora de la xarxa.

Innovació per facilitar i difondre l’accessibilitat

Des de l’1 de gener de 2023, i durant un període de tres anys, la xarxa AccessCat treballarà per esdevenir un referent en l’àmbit de l’accessibilitat a la informació i la comunicació, especialment en els àmbits de la cultura, l’educació i els mitjans, i promourà activitats de transferència i innovació. 

Algunes de les activitats previstes per AccessCat inclouen oferir una cartera de serveis dels grups de recerca de la xarxa, visibilitzar la recerca i formació en l’àmbit mitjançant la plataforma MAP (Media Accessibility Platform), i oferir formació a empreses i entitats externes sobre accessibilitat a la informació i la comunicació, així com dur a terme demostracions que serveixin per sensibilitzar i proposar solucions en l’àmbit de l’accessibilitat. 

La xarxa oferirà als seus membres suport per buscar solucions disruptives a problemes relacionats amb l’accessibilitat, per sensibilitzar sobre accessibilitat, per internacionalitzar la recerca i per participar en missions internacionals, fires i accions de transferència.

L’experiència de la Fundació i2CAT

La Fundació i2CAT, a través del grup de recerca Media Internet (MiA) va ser l’entitat coordinadora del projecte europeu ImAc, emmarcat en la convocatòria Horizon 2020, en el marc del qual va desenvolupar el primer reproductor per a vídeo 360º accessible i distribuït en open-source. Addicionalment, va liderar tecnològicament el disseny d’una plataforma i fluxos de treball extrem a extrem per a la integració de continguts d’accessibilitat en serveis de producció, distribució i consum de vídeo 360º, fent-ho de manera compatible i estenent els serveis broadcast tradicionals. El reproductor va ser adoptat per les cadenes de televisió TV3 (Catalunya) i RBB (Alemanya), així com validat per usuaris amb necessitats d’accessibilitat (persones sordes, cegues o amb deficiències visuals), obtenint resultats molt prometedors. Les contribucions del projecte s’han publicat a conferències i revistes internacionals d’alt impacte, i són considerades actualment com l’estat de l’art en l’àmbit de l’accessibilitat per a serveis i continguts immersius. A més a més, i2CAT és membre de la xarxa d’accessibilitat europea (COST ACTION) LEAD-ME

A través de la xarxa AccessCat, i2CAT compartirà les contribucions i aprenentatges del projecte ImAc, així com explorarà les necessitats d’accessibilitat per a la pròxima generació de tecnologies i serveis immersius.