i2CAT participa en una nova edició de l’AI&BigData Congress amb un estand propi i amb presència en diverses xerrades

06/09/2021

La 15a edició del congrés tornarà a ser el punt de trobada entre professionals, proveïdors i empreses que realitzen projectes en l’àmbit d’Intel·ligència Artificial i Big Data

En aquesta edició, es tractaran els nous reptes als quals s’enfrontarà la Intel·ligència Artificial, tendències i best practices d’empreses pioneres, novetats tecnològiques i la seva aplicació; així com s’exposaran casos d’èxit. Aquesta vegada, i2CAT participa en les següents sessions:

  • Aprenentatge profund i aprenentatge reforçat (15/09 a les 11:15)

En Josep Escrig, director de l’àrea d’Intel·ligència Artificial a i2CAT, participarà en aquesta sessió, que té per objectiu revisar les aplicacions d’ambdues tècniques en casos reals, avaluant el seu impacte, procés d’implantació i rendiment en situacions concretes.

Durant l’última dècada tant el Deep Learning com el Reinforcement Learning han mostrat la capacitat d’assolir resultats i rendiments molt elevats en aplicacions concretes, representant un salt qualitatiu de gran envergadura en el camp de la IA.

  • Robòtica i computació cognitives (15/09 a les 12:15)

En Xavier Costa, director científic a i2CAT i director de l’àrea d’AI-Driven Systems, moderarà aquesta sessió, que s’endinsarà en el concepte de robòtica cognitiva, el seu impacte i reptes associats, així com l’estat de desenvolupament actual i els avantatges respecte a la robòtica clàssica.

La robòtica cognitiva és un camp emergent de la robòtica, que continuarà evolucionant durant els pròxims anys. Inclou el disseny i l’ús de robots amb intel·ligència humana com a percepció, control motor i cognició d’alt nivell. Són diverses les disciplines que intervenen en aquest camp, si bé marcarà un abans i un després en la generació de robots en sinergia amb les activitats humanes.

  • Sectors mobilitat, energia i sostenibilitat: proves de concepte de referència (15/09 a les 15:00)

En Jordi Guijarro, director de l’àrea de Ciberseguretat a i2CAT, participarà en aquesta sessió fent referència al projecte EU H2020 CARAMEL: ciberseguretat basada en IA per a vehicles connectats i autònoms.

Les proves de concepte exitoses no només són l’avantsala de l’adopció sistemàtica de la IA sinó un exemple inspirador de possibles aplicacions futures a l’organització amb un risc d’èxit més alt. Aquesta sessió, per tant, presentarà diversos exemples de proves de concepte exitoses des d’una perspectiva sectorial que permetran conèixer de primera mà les últimes aplicacions i tendències en els sectors de: Mobilitat, Energia i Sostenibilitat.

El projecte CARAMEL H2020 té com a objectiu abordar els desafiaments de ciberseguretat en els pilars sobre els quals es construeix la pròxima generació de mobilitat (mobilitat autònoma, mobilitat connectada, electromobilitat). Per aconseguir-ho, s’utilitzen tècniques avançades d’Intel·ligència Artificial (IA) i Aprenentatge Automàtic (ML) per a la identificació d’anomalies i la classificació de senyals entrants que indiquin un ciberatac o un risc de ciberseguretat. A més de la detecció de riscos, també s’incorporaran contínuament a la solució CARAMEL mètodes per a la mitigació dels riscos identificats. L’objectiu final de CARAMEL és crear una plataforma anti-hacking per a la ciberseguretat del sector de l’automoció europea i demostrar el seu valor a través d’escenaris extensos d’atac i penetració.

Inscripcions aquí!

Font original: AI&Big Data Congress de CIDAI