Join the MED GAIMS project and obtain a grant to revolutionize tourism through gamification

31/07/2020

i2CAT will organize two Hackathons and Creative Labs in October to develop the selected ideas for gamifying the tourism of Vilanova.

If you are an entrepreneur, a creative worker, or a gaming experience designer, this is your call!

 

MED GAIMS aims to revolutionize the tourist site experience by gamifying it, with both analog and digital applications. The project applies game design to create experiences for tourists, and as a result, gives a necessary competitive edge to the attractiveness of less-known sites.

Under the broad thematic umbrella of “Discovery”, the games must help tourists to discover and experience a touristic spot beyond the simple observation. The idea is to encourage the creative freedom of entrepreneurs, creative workers, and game designers with a competition to offer 20 funded grants for game development at selected tourism sites (5 per partner country, i.e. Italy, Spain, Lebanon, Jordan).

5 Grants in Spain

Through the hackathons and Creatives Labs, each country will select 5 winner proposes. The Grant size will be between 10,000-15,000 euros per game, depending on the type of game (10.000 euros for analog games and 15.000 for digital games).

It is expected that for each country 2 digital games will be awarded, and 3 analog games. During the 8 months following the award, projects will be further developed and they will be evaluated via two tests.

Where?

In Spain, the two selected destinations are the city center of Vilanova i la Geltrú and its seafront. The conceptual context of the creative space in Vilanova is about the discovering of “Secrets”. The objective is providing the user the chance to find, interact, and get the knowledge that otherwise would be impossible. The “Secrets” can refer to discovering places digitally or analogically, learning stories, access to or interacting with locals. The idea is to select all kinds of curiosities, hidden places, or unknown facts and make them become the goals of the games. The selected tourist spots are Museum Víctor Balaguer, Casa Papiol, Plaça de la Vila, Railway Museum, The Old Quarter, The Market, Espai Far, Passeig del Carme, Bunkers.

When?

In October and November, i2CAT and Neapolis will conduct two Hackathons and Creative Labs to develop your ideas! The hackathons and creative labs will take place:

  • First event: 3rd – 4th Oct.
  • Second event: 14th-15th Nov.

How to apply?

1- Fill the application form with your proposal. It must be done by computer and in English.

·       The template to develop the economic proposal can be found in Annex B (Budget) on this link.

·       To know the details about the cities’ tourist destinations and to properly adapt the proposals, find here all the information needed.

·       It is recommended to read this guide with examples to avoid duplications, as it includes the proposals already in development for each city and country.

2- Send the application form and the document with the economic proposal before the deadline to [email protected]

The deadline to send proposals is the 27th of September (for the first round of Hackathons and Creative Labs) and the 30th of October (for the second round of Hackathons and Creative Labs).

3- Check the rules if you have any doubts or want to examine the call. 

4-  FAQs, queries about the participants’ intellectual property and data treatment can be found in all the annex documents on this link 

MED GAIMS is ready to invest in you!

More information

Vols gamificar una experiència turística a la ciutat de Vilanova i la Geltú?

Iscriu-te a les Hackathons i Creative Labs del projecte MED GAIMS, aconsegueix un dels 5 premis d’entre 10.000€ i 15.000€ i guanya l’oportunitat d’implementar la teva proposta de gamificació a la ciutat!

Objectius de la convocatòria de Hackathons i Creative Labs

Desenvolupar jocs per a revolucionar l’experiència turística de localitzacions poc conegudes, crear nous llocs de treball i promocionar empreses emergents del sector.

La convocatòria pretén promoure idees innovadores, originals i creatives al voltant del tema “SECRETS”; l’objectiu final dels jocs guanyadors serà que els visitants descobreixin i experimentin Vilanova més enllà de la simple observació, però sempre al voltant de la descoberta de “SECRETS”.

Què són els “SECRETS”? Els “SECRETS” són fets històrics poc coneguts, personatges, i experiències no del domini públic; exemples de “SECRETS” poden ser una anècdota d’una obra d’art, llocs no visitables habitualment, llegendes urbanes, un tast de vins en un entorn poc habitual, accessos exclusius a contingut físic o digital, entre d’altres.

Jocs digitals i analògics, 5 guanyadors i dues Hackathons i Creatives Labs

Es faran dues Hackathons i Creatives Labs a Vilanova i la Geltrú organitzades per la Fundació i2CAT i Neapolis.

  • La primera Hackathon i el primer Creative Lab seran els pròxims 3-4 d’Octubre.
  • La segona Hackathon i el segon Creative Lab seran el 14-15 de Novembre.

D’entre tots els participants a les Hackathons i Creative Labs se seleccionaran 5 guanyadors que obtindran un premi en metàl·lic per implementar en els següents 8 mesos la idea de joc a la ciutat de Vilanova.

De les 5 idees guanyadores, 3 seran propostes analògiques (cada una obtindrà una suma de 10.000€ per implementar-se) i 2 seran propostes digitals (que obtindran cada una la suma de 15.000€).

Com pots participar-hi?

1-    Omple tots els camps del formulari de sol·licitud amb la teva proposta! La proposta cal que es redacti en anglès i en ordinador.

  • La plantilla per desenvolupar la proposta econòmica la trobareu a l’Annex B (Budget) d’aquest enllaç.
  • Per tal de conèixer tots els detalls de les destinacions turístiques de la ciutat i adaptar bé les propostes, trobareu aquí tota la informació necessària.
  • Us recomanem que abans de redactar la proposta, per agafar idees i evitar duplicacions de projectes, us llegiu aquesta guia d’exemples per ciutat i país amb propostes que ja s’estan desenvolupant en el projecte.
  •  

2-      Envia el formulari de sol·licitud i el document amb la proposta econòmica abans de la data límit a: [email protected] 

Les dates límit per enviar propostes seran el 27 de setembre (per a les Hackathons del 3 i 4 d’octubre) i el 30 d’octubre (per a les hackathons i Creative Labs del 14-15 de novembre).

3-   Consulta les bases si tens dubtes o vols aprofundir en la convocatòria!

4- Per les FAQs, consultes sobre la propietat intel·lectual dels i les participants i el tractament de dades, trobareu tots els documents annexos del concurs en aquest enllaç.

Més informació

  • Torna a mirar el webinar informatiu de la iniciativa.

MED GAIMS is co-funded by ENI CBC Med, the EU funded Programme which finances cross-border cooperation projects in the Mediterranean area. It runs over a period of three years and started on 1st of September, 2019.