Projectes de transferència tecnològica CDTI-Cervera

Impulsant la recerca TIC cap al mercat

Els projectes de transferència tecnològica CDTI-Cervera són una línia de finançament del CDTI que promou el desenvolupament de projectes de recerca i negoci de naturalesa aplicada per crear o millorar significativament un procés de producció, producte o servei.

La característica principal d’aquesta convocatòria és que les empreses han de col·laborar amb centres tecnològics, com ara i2CAT, per dur a terme algunes activitats del projecte.

i2CAT és un centre oficial registrat pel programa Cervera i té una posició destacada en la recerca i desenvolupament de tecnologies digitals avançades a escala local i internacional. Gràcies a la nostra experiència en innovació aplicada, podem col·laborar amb la teva empresa per participar en aquesta convocatòria i dur a terme el projecte escollit.

Més informació

Projectes

Els projectes han de demostrar un aspecte diferencial respecte a les tecnologies existents al mercat. El pressupost mínim del projecte ha de ser de 175.000€ i, per a projectes individuals, la duració ha de ser entre 1 i 3 anys.

PIMES

Empreses que col·laboren amb centres tecnològics d'escala nacional en el marc de les tecnologies prioritàries del projecte Cervera. D'entre totes les tecnologies, i2CAT destaca en els camps de:

- La Eco-Innovació
- La producció intel·ligent
- Les tecnologies de la salut
- La cadena alimentària segura i saludable
- Deep learning i Intel·ligència Artificial
- Xarxes mòbils avançades
- Transport intel·ligent
- Protecció de la informació

Centre Tecnològic Cervera

La participació rellevant d'un centre Cervera registrat oficialment és obligatòria. La participació d'aquest centre ha de ser, com a mínim, un 10% del total del pressupost del projecte.

CAPACITATS R+D i2CAT

Sectors

Salut

.

Telecom

.

Tecnologia

.

Ciberseguretat

Ciberseguretat

Medi ambient

.

Media

.

Fem equip!