La Direcció General d’Administració Digital de la Generalitat presenta una guia de serveis digitals!

28/06/2023

La Guia descriu els principis que han de seguir els serveis públics digitals, els passos que cal fer a partir del moment en què es decideix crear-los i un ventall de tècniques per seguir aquests passos de manera que es creïn serveis ajustats a les necessitats dels ciutadans.

El motiu del desenvolupament d’aquesta Guia ha estat que la Generalitat de Catalunya té un ventall molt ampli de serveis digitals, impulsats per un ric ecosistema de departaments i ens del sector públic. Alguns d’aquests serveis s’han dissenyat amb tècniques capdavanteres, mentre que molts altres mantenen una metodologia més clàssica i pròpia d’una administració entesa com una organització que fa tràmits. La disciplina del disseny de productes i serveis ha avançat molt les darreres dècades. L’arribada de l’era digital ha deixat en mans de la ciutadania serveis intuïtius que situen en un pla destacat l’experiència d’usuari, i això genera l’expectativa legítima que l’Administració pública ha d’adaptar també els seus serveis a aquesta nova concepció.

Aquesta Guia pretén dotar tota la Generalitat d’una metodologia avançada i comuna de disseny i gestió de serveis digitals, per tal que els serveis públics puguin estar a l’altura de les necessitats i les expectatives d’una ciutadania que ja és digital. Per fer-ho, situa al centre l’experiència de les persones que hagin d’utilitzar els serveis i actualitza els processos de treball dels empleats públics per aprofitar tot el potencial de l’era digital.

Des de la publicació de la Guia de serveis digitals el 2020, s’ha usat la metodologia per portar a terme una vintena de projectes, molts dels quals s’han posat en marxa. Aquípots conèixer tots els projectes que s’han realitzat ja amb la Guia de serveis digitals.

La Guia la pots descarregar a la pàgina web oficial!