La Fundació i2CAT coordina la 2a reunió de l’agrupació FEM-IoT (Fostering the Emerging Market of Internet of Things)

31/05/2021

Recentment ha tingut lloc la segona reunió del Comitè de l’Agrupació Emergent FEM-IoT (Fostering the Emerging Market of Internet of Things), on s’ha analitzat l’estat dels projectes que inclou la iniciativa i presentat el pla de comunicació del CEPIC.

En referència al primer projecte desenvolupat en el marc de FEM-IoT, Infraestructures del Carrer Connectat, s’explica com s’està arribant al seu equador, amb un satisfactori ritme de treball i bon desenvolupament dels WPs. La data per tenir els casos d’ús i escenaris definits és el 21 de setembre.

Pel que es refereix al segon projecte, la Valorització de les dades de la IoT, es comenta que queden uns 9 mesos de feina, amb tots els WPs avançant de manera satisfactòria i havent ja creuat l’equador, amb la previsió de fer el Kick-off el juny.

El passat novembre es va celebrar la primera reunió, i recentment el CEPIC es va reunir per consensuar el pla de comunicació presentat.