DIH4CAT

Digital Innovation Hub de Catalunya

Started at: 01-05-2022
Ends on: 30-04-2025

Descripció

El Digital Innovation Hub de Catalunya és un ecosistema regional d’innovació sense ànim de lucre, format pels principals agents de suport a la digitalització de Catalunya, que té com a objectiu impulsar la transformació tecnològica de la Petita i Mitjana Empresa (amb especial focus en sectors industrials i proveïdors de tecnologia), les start-ups tecnològiques i les entitats públiques.

Els àmbits tecnològics de DIH4CAT es conformen en diferents Nodes d’Innovació Digital (NID) especialitzats en tecnologies avançades i estan coordinats per centres de competència de referència a Catalunya.

 • Intel·ligència artificial

  Promovem la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació), empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial.

 • Supercomputació

  És la plataforma d’accés a solucions i serveis basats en la computació d’alt rendiment per al sector industrial i les administracions públiques, per tal d’impulsar la seva transformació digital i tecnològica.

 • Ciberseguretat

  Neix amb la missió de facilitar una digitalització cibersegura del teixit empresarial. Acompanyem a les PIMEs des de la sensibilització i diagnosi, guia d’actuacions i consultoria tecnològica, fins al suport en la cerca de socis i proveïdors.

 • Connectivitat Intel·ligent

  Ofereix a PIMEs i sector públic treballar i testejar totes aquelles tecnologies que permeten a les persones, dispositius, edificis, automòbils, etc. connectar-se a la xarxa i entre ells per tal d’intercanviar, processar i analitzar dades de forma intel·ligent.

 • Fabricació additiva i impressió 3D

  L’IAM3DHUB és un centre d’innovació digital, la seva missió és accelerar l’adopció i el desenvolupament de la manufactura additiva i de les tecnologies d’impressió 3D, com una forma alternativa de dissenyar, desenvolupar i produir nous productes.

 • Fabricació avançada i robòtica

  Donem suport a les empreses en la transformació digital dels seus processos de fabricació, la gestió de les operacions i el desenvolupament de productes intel·ligents, incloent aspectes ambientals.

 • Fotònica

  L’impacte de la fotònica és molt transversal i pot donar valor a entorns tan variats com la salut, les comunicacions, el medi ambient o al sector aeroespacial, entre molts d’altres.

 • Serveis transversals

  Són aquells serveis prestats per les organitzacions de suport, no directament vinculats a un node o una tecnologia concretes, però prestats en el marc del DIH4CAT.

  Impacte estimat

 • Oferir serveis per ajudar a la digitalització de les empreses catalanes.
 • Crear una xarxa europea d’EDIHs.
 • Crear un ecosistema nacional i regional entorn el DIH4CAT.

Socis impulsors