Smart Networks and Services – Mobile Wireless Internet

Els interessos de l’àrea MWI es mouen entre la 5G i la IoT. La seva expertesa inclou, principalment:

Tecnologia wireless per dispositius amb limitacions, com ara WSNs o LPWANs.

Ús de tecnologies wireless per posicionament en interiors.

Xarxes wireless d’alta capacitat basades en IEEE 802.11 i 3GPP.

Comunicacions V2X.

La feina de MWI abasta des del diseny físic de sistemes inscrustats fins a optimitzacions de drivers per a tecnologies wireless de banda ampla basades en IEEE 802.11, xarxes definides per software i desenvolupament d’aplicacions V2X. Entre els principals sectors del mercat que es poden beneficiar de la feina de MWI trobem: ciutats intel·ligents, edificis intel·ligents, fàbriques intel·ligents i xarxes mòbils.

Reptes de recerca

Internet of Things (IoT)

L’objectiu de la línia de recerca en IoT és integrar les capacitats de la internet als dispositius amb limitacions pel que fa a energia, computació, emmagatzematge i comunicacions, amb l’objectiu de proveir de connectivitat els pròxims mil milions de dispositius.

Tecnologies

Sistemes radio wake-up

6LowPAN, CoAP, ZigBee, Z-Wave, BLE, RFID, Ultra Wide Band (UWB), BT mesh

LP-WAN (LoRa, NB-IoT, SIGFOX, NB-IoT)

Optical Camera Communications, Visible Light Positioning

Aplicacions

Smart Cities (il·luminació, energia, mobilitat)

Indústria 4.0 (logística, posicionament)

Automatizació i domòtica per a edificis intel·ligents

Sistemes de pagament mòbil

Software Defined Wireless Networks (SDWN)

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és definir algoritmes i protocols que posin les bases per a les xarxes 5G, permetent la capacitat de xarxa sense fils requerida per fer front a la demanda creixent en connectivitat mòbil. El grup se centra en les millores experimentals de sistemes basats en ràdio IEEE 802.11 i tecnologia SDN.

Tecnologies

Tecnologies IEEE 802.11 (Sub6 i mm-wave)

LTE (basat en OpenAirInterface)

SDN (openvswitch, OpenDayLight, NETCONF)

Linuxwireless stack

Bare Metal Wi-Fi

Optical Camera Communications, Visible Light Positioning

Aplicacions

Backhaul wireless per Small Cells, vigilància i altres

Operadors de Neutral Small Cell

Recintes amb alta densitat (estadis, concerts, etc.)

Smart City Wi-Fi

Sistemes de pagament mòbil

Comunicacions vehiculars (V2X)

L’objectiu d’aquesta línia de recerca és dissenyar algoritmes i aplicacions que permetin un futur de vehicles connectats i autònoms. L’expertesa del grup es concentra en les tecnologies wireless que permeten les comunicacions V2X, concretament 802.11p i C-V2X, combinades amb coneixement pràctic de les facilitats que ofereix l’stack ETSI-G5.

Tecnologies

IEEE 802.11p
LTE Release 14 C-V2X
ETSI-G5
Cohda MK5
Outdoor localisation with lane precision
OMNET/SUMO simulators

Aplicacions

Serveis de seguretat que inclouen posicionament i interacció amb semàfors

Infraestructura de vies intel·ligents que donen suport als usuaris més vulnerables (vianants, bicicletes)

Alguns dels nostres partners

Explica'ns els teus reptes