Memòria Anual

La Memòria Anual de la Fundació i2CAT és el format visual amb el qual conèixer els projectes, activitats i fites assolides durant l’any. És un document creat per comunicar la feina feta a la Fundació i per difondre l’expertesa del centre entre les empreses, administracions, usuàries i grups i persones interessades en la nostra tasca.

Un document visual per comunicar les nostres activitats i fites.

Al document s’hi pot trobar una selecció de les publicacions més rellevant de la Fundació i2CAT, un resum de les activitats de R+D+I (internacionals, amb administracions públiques i amb empreses privades), la feina del centre en transferència tecnològica, l’explicació de les àrees de recerca i dels seus reptes, projectes i fites, així com una explicació de diversos projectes i iniciatives, entre altres continguts.

La Memòria Anual d’i2CAT mostra l’evolució de l’organització a través dels anys, les diferents tecnologies en les quals s’ha especialitzat el centre, les activitats que duu a terme i els socis que ens han acompanyat en el camí de la innovació.