“El vehicle autònom i connectat suposarà una revolució en el transport de persones i mercaderies”

01/06/2023

La manca de regulació i la millora de la seguretat dels usuaris són els dos desafiaments principals per a l’arribada al mercat de l’anomenat vehicle autònom i connectat. En els últims anys, fabricants, empreses tecnològiques i centres de recerca han intensificat la seva activitat en R+D per accelerar el seu desplegament i, amb ell, la implantació d’un nou paradigma de mobilitat connectada i automatitzada que aspira a aconseguir una major eficiència en el transport i a reduir la sinistralitat en les carreteres.

Francisco Vázquez Gallego dirigeix la línia de recerca en comunicacions vehiculars (V2X) dins l’àrea Mobile Wireless Internet (MWI) de la Fundació i2CAT. Aquest enginyer electrònic i doctor en Teoria de Senyal i Comunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) compta amb més de 20 anys d’experiència en la recerca en l’àmbit de les xarxes de sensors, sistemes ciber-físics, xarxes vehiculars i mobilitat connectada. En aquesta entrevista, aborda el futur del vehicle autònom i connectat i explica la seva participació en la Red INTEGRA, un projecte promogut pel Govern d’Espanya per impulsar la conducció autònoma i connectada ultra segura a les ciutats.

Francisco Vázquez Gallego

Francisco Vázquez Gallego, director de la línia de recerca en comunicacions vehiculars (V2X) de la Fundació i2CAT

1. En quin punt es troba el sector de la mobilitat autònoma i connectada i per a quan es preveu la implantació d’aquests vehicles?

El sector es troba en una etapa de desenvolupament i de proves a escala mundial. Diversos fabricants de vehicles i empreses tecnològiques estan invertint actualment en recerca i desenvolupament per aconseguir, a mitjà termini, l’arribada al mercat d’aquests vehicles. Algunes empreses ja han començat a oferir serveis limitats de vehicles autònoms en certes zones geogràfiques, però s’espera que la seva implantació definitiva en el nostre entorn pugui trigar encara alguns anys. Això és així perquè, malgrat els avanços en les tecnologies habilitadores de la mobilitat autònoma i connectada, encara existeixen desafiaments per resoldre quant a la regulació, la seguretat i l’acceptació del públic. Per això, resulta difícil fer una predicció precisa per a la implantació de vehicles autònoms i connectats.

2. Un dels aspectes més controvertits del vehicle autònom té a veure amb la seguretat de les persones usuàries. Quins són els reptes principals en l’àmbit de la recerca per garantir la seguretat dels vehicles autònoms?

Un dels reptes principals és el desenvolupament de sistemes d’intel·ligència artificial capaços de detectar i respondre a situacions imprevistes i prendre decisions segures i efectives en temps real. Un altre repte passa per la integració de sensors i tecnologia avançada en els vehicles per millorar la detecció d’objectes i una major precisió en la presa de decisions. Els investigadors treballem també en la creació de sistemes redundants, que milloren la fiabilitat del vehicle. En aquest sentit, la col·laboració entre fabricants de vehicles, empreses de tecnologia i reguladors és clau per garantir la seguretat dels vehicles autònoms, ja que es requereix un enfocament col·laboratiu per al desenvolupament d’estàndards de seguretat, la regulació i la supervisió de la tecnologia. Finalment, un altre aspecte que resulta essencial és l’educació del públic sobre la tecnologia, la qual cosa permetrà millorar la seva acceptació i un ús adequat.

3. Quin paper jugaran les anomenades comunicacions V2X en aquest nou paradigma de mobilitat autònoma i connectada?

Les tecnologies de comunicacions vehiculars V2X (Vehicle-to-Everything), que inclouen la comunicació entre vehicles i entre vehicles i infraestructura, seran fonamentals per garantir aquest nou model de mobilitat més segur i eficient. Aquestes tecnologies permeten als vehicles intercanviar informació en temps real sobre la seva posició, velocitat, direcció i altres paràmetres rellevants.

A més, els vehicles podran intercanviar informació adquirida pels seus propis sensors, la qual cosa els permetrà detectar i respondre a situacions de trànsit amb més rapidesa i eficàcia. Així mateix, les comunicacions V2X permetran als vehicles coordinar maniobres entre ells, i això reduirà substancialment el risc de col·lisions i millorarà la fluïdesa del trànsit.

4. En aquest sentit, quins canvis es preveuen en els vehicles, d’una banda, i en la pròpia infraestructura viària, per l’altra, associats a la mobilitat autònoma i connectada?

Per suportar la mobilitat autònoma i connectada, es preveuen canvis significatius en els vehicles, com ara una major integració de tecnologies de conducció autònoma, una major capacitat de processament de dades o la incorporació de sensors avançats per detectar l’entorn. Per exemple, es preveu l’ús de tecnologies ràdio com DSRC, C-V2X i NR-V2X i, fins i tot, existeixen propostes per fer servir tecnologia Li-Fi, que permet la comunicació a través de llum visible. També es preveuen canvis associats a la infraestructura viària, que haurà de comptar amb equipaments edge amb algorismes d’intel·ligència artificial que permetin el processament en temps real de les dades rebudes, permetent calcular maniobres de vehicles, riscos de col·lisió i estratègies de control de trànsit.

5. ¿Quins són els avantatges d’aquest nou paradigma de mobilitat?

Fonamentalment, estem parlant d’una gestió més eficient i segura del trànsit, la qual cosa es traduirà en una reducció dels accidents i en una major fluïdesa del trànsit. El vehicle autònom i connectat suposarà una revolució en la forma en què es concep el transport de persones i mercaderies. I la infraestructura viària haurà d’estar preparada per fer front a aquests canvis.

6. Quins són els objectius de la Red INTEGRA i quina és la teva contribució específica al projecte?

La Red INTEGRA és un projecte cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i el CDTI a través del programa Cervera Centros Tecnológicos. El projecte té com a objectiu el desenvolupament de tecnologies avançades per a la integració de sistemes intel·ligents de transport i abordar solucions tecnològiques que permetin una conducció autònoma i connectada ultra segura en entorns urbans.

El projecte el lideren quatre centres tecnològics espanyols: CTAG, CIDAUT, ITENE i la Fundació i2CAT. Nosaltres contribuïm al projecte des de la nostra experiència en el desenvolupament de solucions TIC avançades, com la simulació de comunicacions V2X i la millora de la localització.

 

 

 

 

Aquest projecte rep subvenció d’ajudes destinades a “Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera”, en el marc del Programa Estatal de Generació del Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema de R+D+I, del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017 -2020.