25 N – Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

23/11/2023

La Fundació i2CAT es posiciona fermament en contra de qualsevol manifestació de violència masclista.

Aquest 25N, ens unim al manifest de la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya i diem PROU. Cal treballar conjuntament i de manera clara cap a una societat on no tingui cabuda cap mena de violència masclista. Ho farem també des de les universitats i els centres de recerca i innovació, tant en espais físics com virtuals. 

La Fundació i2CAT disposa d’un pla antiassetjament i una Comissió Antiassetjament que ofereix mecanismes de denúncia i proporcionen assistència a les persones que puguin estar patint una situació d’assetjament.

El centre compta, així mateix, amb una Comissió d’Igualtat que treballa per impulsar polítiques d’igualtat, formar a la plantilla en matèria d’igualtat i sensibilitzar en àmbits com el llenguatge o les oportunitats laborals per a tothom.

Si vols saber més, pots consultar la nostra secció web sobre igualtat de gènere a i2CAT

 

The i2CAT Foundation stands firmly against any manifestation of gender-based violence.

This 25N, i2CAT joins the Women and Science Commission of the Interuniversity Council of Catalonia manifesto and says STOP. We must work together decisively towards a society where there is no place for any kind of gender-based violence. Our compromise is to do this from universities and research and innovation centres in physical and virtual spaces.

The i2CAT Foundation has an anti-harassment plan and an Anti-Harassment Commission that offer reporting mechanisms and assist people suffering from workplace harassment.

The centre also has an Equality Commission that promotes equality policies, trains staff in matters of equality and raises awareness in areas such as language or employment opportunities for all.

If you want to know more, take a look at the Gender Equality site.