Igualtat de gènere a la Fundació i2CAT

El centre promou aliances estratèciques amb empreses privades del teixit i l’ecosistema innovador de Catalunya

La Fundació i2CAT treballa per construir la societat digital del futur amb un ferm compromís per la reducció de la bretxa de gènere al sector TIC.

Comissió d'igualtat

La Comissió d’Igualtat i el Comitè Anti Assetjament Laboral del centre destinen els seus esforços a vetllar i garantitzar la igualtat de tracte i d'oportunitats entre els diferents gèneres a i2CAT, tant en el desenvolupament de la professió com de la promoció professional.

Membres

Ana Moliner

Innovation Business Development per al sector Privat

Alba Garcia

Software Engineering Group

Marina Prats

Digital Innovation Management Office

Violeta Morquecho

Project Management Office

Roger Onnen

People & Talent

Campanyes i accions

Contacta amb nosaltres