Oportunitats de finançament per a la innovació empresarial

Impulsant el mercat gràcies a la recerca tecnològica

Projectes de transferència R+D CDTI-Cervera

Els projectes Cervera de transferència R+D són una línia de finançament del CDTI destinada a projectes aplicats de recerca i desenvolupament empresarial per crear, o millorar significativament, processos de producció, productes o serveis.

La característica principal d’aquesta convocatòria és que les empreses han de col·laborar amb centres tecnològics, com ara i2CAT, per dur a terme algunes activitats del projecte.

i2CAT és un centre oficial registrat en el marc del programa Cervera i té una posició destacada en la recerca i desenvolupament de tecnologies digitals avançades a escala local i internacional. Gràcies a la nostra experiència en el camp de la innovació, podem col·laborar amb les empreses per participar en aquesta convocatòria i desenvolupar els projectes d’innovació requerits.

Més informació

Projectes

Els projectes han de demostrar un aspecte diferencial respecte a les tecnologies existents al mercat. El pressupost mínim del projecte ha de ser de 175.000€ i, per a projectes individuals, la duració ha de ser entre 1 i 3 anys.

PIMES

Empreses que col·laboren amb centres tecnològics d'escala nacional en el marc de les tecnologies prioritàries del projecte Cervera. D'entre totes les tecnologies, i2CAT destaca en els camps de:

- La Eco-Innovació
- La producció intel·ligent
- Les tecnologies de la salut
- La cadena alimentària segura i saludable
- Deep learning i Intel·ligència Artificial
- Xarxes mòbils avançades
- Transport intel·ligent
- Protecció de la informació

Centre Tecnològic Cervera

La participació rellevant d'un centre Cervera registrat oficialment és obligatòria. La participació d'aquest centre ha de ser, com a mínim, un 10% del total del pressupost del projecte.

CAPACITATS R+D i2CAT

Sectors

Salut

.

Telecom

.

Tecnologia

.

Ciberseguretat

.

Medi ambient

.

Media

.

Fem equip!