Sóc una empresa

La col·laboració d’i2CAT amb el sector privat parteix dels resultats obtinguts en projectes d’R+D i crea nous processos d’innovació a través de la transferència tecnològica.

El centre coopera amb més de 40 empreses tant localment com internacionalment.

L’objectiu del centre és dirigir el coneixement obtingut a partir de la recerca TIC cap a la resolució de reptes empresarials i socials. i2CAT treballa per promoure la col·laboració amb empreses i els agents de l’ecosistema d’innovació amb l’objectiu de millorar l’impacte social i empresarial de les seves capacitats de recerca i el seu coneixement. Ho fa mitjançant:

Co-desenvolupament

Presentació i validació de la tecnologia

Transferència tecnològica i de coneixement

Promoció d’aliances estratègiques per crear tecnologies i solucions innovadores i orientades al mercat en diferents verticals.

Coordinació i desenvolupament de proves per validar la tecnologia i les seves funcions amb socis locals, administracions públiques i usuaris del disseny.

Creació d’acords d’explotació IPR mitjançant equips conjunts de recerca i negoci i promoció i suport per a la creació de start-ups.

Co-desenvolupament

Aliances estratègiques per crear tecnologies i solucions innovadores, orientades al mercat i dirigides a les diferents verticals.

Presentació i validació de la tecnologia

Coordinació i desenvolupament de proves per validar la tecnologia i les seves funcions amb socis locals, administracions públiques i usuaris del disseny.

Transferència tecnològica i de coneixement

Creació d’acords d’explotació IPR mitjançant equips conjunts de recerca i negoci i promoció i suport per a la creació de start-ups.

Consulta alguns exemples per conèixer com les nostres tecnologies poden resoldre reptes industrials.

Alguns dels nostres socis

Les tecnologies digitals avançades poden impulsar la productivitat del teu negoci.