The i2CAT Foundation, with the Ministry for Digital Policy and Public Administration of the Government of Catalonia, offer a training on 5G Technologies

13/11/2020

La Fundació i2CAT i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya ofereixen una formació de primer nivell en 5G

Aquesta formació, repartida en tres blocs formatius de dues hores, s’adreça a companyies que vulguin esdevenir part de l’ecosistema 5G de Catalunya. Es dotarà els assistents de coneixements sobre la 5G, tant pel que fa a un aspecte tecnològic com al relacionat amb els nous models de negoci i les verticals d’ús que apareixeran gràcies a la seva implantació. 

Aquesta formació és virtual i es farà a través de Zoom. El preu és de 80 € (IVA i taxes incloses), i et pots registrar a través d’Eventbrite. Els pagaments s’han de fer amb targeta i pots comprar la teva entrada aquí.

Si t’interessa aquesta formació, recorda que està programada en tres dies diferents i en horaris diversos: no és cada dia a la mateixa hora. Si desitges registrar a altres persones quan compres entrades, preguem que envieu  un correu electrònic a [email protected] amb els noms complerts dels assistents. Les invitacions per a les sessions de Zoom seran personalitzades, amb els codis d’accés pels tres dies, i rebreu un diferent per cada dia de la formació.

Programa del curs

Bloc 1: Aproximació tecnològica a la 5G (2 h)

Dilluns 30 de novembre – 11.00h – 13.00 h

• Benvinguda (15 min)

Sr. Daniel Marco, Director General d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya.

• Motivacions i necessitats de 5G. Escenaris d’ús i requeriments. Arquitectura general, principis de disseny i tecnologies de base d’un sistema 5G (40 min)

Ponent: Ramon Ferrús – Professor del Departament de Teoria del Senyal i Comunicació de l’UPC.

• Torn de preguntes i feedback (10 min)

• Estandardització i regulació, espectre per 5G. Casos d’ús il·lustratius i situació actual (pilots, desplegaments comercials i terminals) (45 min)

Ponent: Ramon Ferrús – Professor del Departament de Teoria del Senyal i Comunicació de l’UPC.

• Torn de preguntes i feedback (10 min)

Bloc 2: Verticals, casos d’ús i impacte de la 5G (2 h)

Dimecres 2 desembre – 15.30-17.30 h

• Impacte de la 5G. Verticals d’aplicació, monetització i models de desplegament (50 min)

Ponent: Rosa Paradell, Directora d’Innovation Business Development (Sector Públic) de la Fundació i2CAT.

• Torn de preguntes i feedback (10 min)

• Verticals i casos d’ús de la 5G. Exemples i casos d’èxit 5G internacionals (50 min)

Ponent: Rosa Paradell, Directora d’Innovation Business Development (Sector Públic) de la Fundació i2CAT.

• Torn de preguntes i feedback (10 min)

Bloc 3: Casos d’èxit i Estratègia 5G de Catalunya (2h)

Divendres 4 de desembre – 9.30-11.30 h

• L’ Estratègia 5G de Catalunya (50 min)

Ponent: Xavier Flores, Project Manager de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.

• Torn de preguntes i feedback (10 min)

• Nous models de negoci i nous mercats per a la 5G (50 min)

Ponent: Jaume Martín, 5G Programme Manager de la Mobile World Capital.

• Torn de preguntes i feedback (10 min)

The i2CAT Foundation and the Ministry for Digital Policy and Public Administration of the Government of Catalonia offers a high-quality training course on 5G technologies

This course, divided into three two-hour sessions, is for companies that wish to become part of the 5G Catalan ecosystem. The assistants will learn about 5G in technology, business models, and use cases.

This training course will be virtual and held on Zoom. The price for this training is 80 € (VAT and fees included), and you can sign up for it on Eventbrite. The payments are only allowed by credit card. You can buy your ticket here.

If you are interested in this course, keep in mind that it is programmed on 3 different days at various times, it is not every day at the same hours. If you wish to register other people when buying tickets, please send an email to [email protected] with the complete names of all the assistants. The invitations to Zoom sessions will be personalized, with the entry codes for all three days, and you will receive one for each day of the training.

Course Program

A technological approach to 5G

Monday, November 30 – 11 a.m.-1 p.m.

• Welcome (15 min)

Sr. Daniel Marco, General Director of Innovation and Digital Economy in the Government of Catalonia.

• 5G: motivations and needs, usage scenarios, and requirements. General architecture, principles of design, and basic technologies for a 5G system (40 min)

Speaker: Ramon Ferrús – Professor of the Department of Signal Theory and Communications at UPC. 

• Questions and feedback (10 min)

• Standardization and regulation: the spectrum for 5G. Illustrative use cases and current situation (45 min)

Speaker: Ramon Ferrús – Professor of the Department of Signal Theory and Communications at UPC.

• Questions and feedback (10 min)

Verticals, use cases, and impact of the 5G

Wednesday, December 2 – 3:30 p.m.- 5:30 p.m.

• 5G use cases. Impact of the 5G on IoT (50 min)

Speaker: Rosa Paradell, Innovation Business Development Director (Public Sector) at the i2CAT Foundation. 

• Questions and feedback (10 min)

• Success stories and examples of international 5G projects (50 min)

Speaker: Rosa Paradell, Innovation Business Development Director (Public Sector) at the i2CAT Foundation.

• Questions and feedback (10 min)

Success stories and 5G Strategy of Catalonia 

Friday, December 4 – 9:30 a.m.-11:30 a.m.

• The 5G Strategy of Catalonia (50 min)

Speaker: Xavier Flores, Project Manager of Digital Policy in the Government of Catalonia.

• Questions and feedback (10 min)

• New business models and new markets for 5G (50 min)

Speaker: Jaume Martín, 5G Programme Manager Mobile World Capital.

• Questions and feedback (10 min)