Smart Cities

Innovació per impulsar la recerca TIC cap a les necessitats de les empreses i la societat

Les ciutats són responsables de gran part de les emissions de gasos d’efecte hivernacle al planeta, a més de ser les principals consumidores d’energia. Els governs i els ciutadans s’han de comprometre’s a fer un ús eficient i responsable dels recursos per garantir una millor qualitat de vida per als ciutadans, així com un futur sostenible per al planeta.

Les ciutats i regions intel·ligents transformaran els serveis públics i socials, millorant la interacció amb els ciutadans i preservant el medi ambient.

El nostre equip treballa per ajudar els governs locals i regionals a definir i implementar estratègies intel·ligents des del coneixement d’i2CAT i amb l’objectiu d’aconseguir solucions sostenibles i eficients.

Els nostres socis