Distributed Artificial Intelligence

L’Àrea deDistributed Artificial Intelligence se centra en potenciar l’aplicació de tecnologies Big Data i Intel·ligència Artificial per a crear serveis i solucions de connectivitat intel·ligent. Alguns dels aspectes més importants que l’àrea aborda són:

Xarxes 5G

IoT

Ciberseguretat

Continguts multimèdia a Internet

Reptes de recerca

Xarxes 5G

La configuració, gestió i activitat de les xarxes 5G estan esdevenint processos difícils. A través de l’Aprenentatge Automàtic es poden obtenir Through the Machine Learning un conjunt d’outputs que ajustaran les xarxes 5G de forma dinàmica.

IoT Big Data

L’IA detecta patrons de les dades IoT i aprèn a ajustar el comportament dels serveis IoT i a millorar la qualitat dels conjunts de dades IoT a través de tècniques d’Aprenentatge Automàtic.

Assegurant les xarxes

Utilitzant diferents algorismes different algorithms per analitzar dades, l’aprenentatge automàtic capacita la IA per detectar patrons i prevenir així amenaces dins de l’entorn de ciberseguretat.

Tecnologies

SPARK

HADOOP

ElasticSearch

TPU (Unitat de Processament Tensorial)

Anàlisis Predictiu

Aprenentatge Profund

Aprenentatge Automàtic

Aplicacions

Integració de fonts de dades heterogènies

Processos ETL

Repositori central de dades obertes

Accés segur i a mida als recursos de dades compartides

Preparació de dades

Sensors sintètics

Plataforma com a Servei (PaaS)

Els nostres socis

Explica'ns els teus reptes