La Fundació i2CAT rep 12,7 milions d’euros per a continuar sent un centre d’excel·lència en l’àmbit de la recerca i la innovació en les tecnologies digitals avançades

20/12/2023

El Govern ha aprovat el contracte programa entre la Generalitat, a través del Departament de la Presidència i el de Recerca i Universitats, i el nostre centre, i ens destina 12,7 milions d’euros en el període 2024-2027.

Aquest contracte programa té l’objectiu de garantir que puguem continuar sent un centre d’excel·lència en l’àmbit de la recerca i la innovació en les tecnologies Internet i les tecnologies digitals avançades, generant impacte i contribuint de forma estratègica en la consecució dels reptes i oportunitats de la transformació digital del país, d’acord amb l’estratègia europea 2030 Digital Compass.

El contracte, en aquest sentit, té dues finalitats principals:

1) Definir els objectius estratègics que hem d’aconseguir durant el període 2024-2027, establir els indicadors i mecanismes per fer el seguiment del grau d’assoliment d’aquests objectius, i fixar la dotació del finançament estructural adient per poder acomplir-los.

2) Regular el model de relació amb la Generalitat, per tal d’impulsar la col·laboració en activitats de recerca i innovació en l’àmbit de les tecnologies digitals avançades que contribueixin a la finalitat d’acompanyar el Govern en la seva transformació digital.

Per tal de complir amb els objectius establerts i aconseguir les finalitats desitjades, el contracte programa preveu crear una comissió de seguiment formada per nou membres: sis representants de l’Administració de la Generalitat i tres representants designats per i2CAT.

Font original: Sala de premsa de la Generalitat de Catalunya